کد، رمز و امنیت سایبری (C3S) - مقالات آماده انتشار