اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه کد، رمز و امنیت سایبری همواره به اصول اخلاقی نشر و چاپ دستاوردهای علمی پایبند است. سردبیر و تمامی همکاران این نشریه خود را موظف به رعایت اصول امانت داری از زمان دریافت مقاله، داوری تا ارسال پاسخ و چاپ آن می دانند. هم چنین نشریه موظف به انجام داوری دقیق، منصفانه و به‌هنگام است. برخورد عادلانه و یکسان با تمام مقالات دریافتی از دیگر اصول اخلاقی نشریه است. این نشریه به هیچ وجه نویسندگان را ملزم به استناد بی مورد، افزودن یا کم کردن بی مورد نویسندگان مقاله نمی کند. از سوی دیگر این نشریه از نویسندگان انتظار دارد که اکیدا از ارسال مقاله همزمان به چند نشریه پرهیز نمایند و یا مقالاتی را که پیش تر به هر زبانی انتشار داده اند، برای چاپ جدید در هیچ شرایطی به این نشریه ارسال ننمایند. نویسندگان موظفند تا صحت دقیق و کامل نتایج نظری یا شبیه‌سازی را تایید نمایند و اصول اخلاقی نگارش مقاله را به طور کامل رعایت نمایند. ضروری است که تمامی نویسندگان مقاله سهم درخوری در تهیه مقاله داشته باشند و از اعطای نویسندگی و هم چنین استنادهای بی مورد پرهیز گردد.

 

مصادیق تقلب علمی


• مقالات ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد و یا در حال داوری باشد. در صورتی که بخشی از این مقاله قبلا در کنفرانسی ارایه شده است، به طور مشخص تفاوتهای دو مقاله در خود مقاله ذکر گردیده است و به طور مناسب ارجاع‌دهی شده است.
• مقاله، کار اصیل پژوهشی نویسنده / نویسندگان است. هیچ بخشی از مقاله برگرفته شده کامل (کپی) از انتشارات پیشین نیست و در صورت استفاده از مراجع دیگر، اصول اخلاقی نگارش به آن‌ها استفاده شده است.
• نتایج کلیدی مقاله به زبان دیگری انتشار نیافته است. نویسنده متعهد می شود که تمام نتایج ارایه شده در مقاله درست و مراحل تعریف، اجرا و مستند سازی پژوهش مطابق اصول اخلاقی پژوهشی است.
• در صورتی که نیاز به تصحیح مقاله باشد، تصحیحات باید منحصرا محدود به موارد ذکر شده باشد. در سایر موارد نویسنده لازم است سردبیر را در جریان هر گونه تغییر و یا تصحیح دیگری قرار دهد. در هر صورت مسئولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده خواهد بود.
• نویسندگان و ترتیب اسامی آنها در هیچ مرحله ای قابل تغییر نیست و در صورت تغییر اسامی یا ترتیب آنها، مقاله از ادامه فرایند داوری حذف خواهد شد.
• تعداد دقیق نویسندگان به همراه مشخصات کامل نویسندگان در فرم ارسال مقاله باید تکمیل شود. در صورتی که تعداد نویسندگان در فرم ارسال مقاله با تعداد نویسندگان در فایل مقاله متفاوت باشد مقاله بررسی نخواهد شد.