درباره نشریه

نشریه کد، رمز و امنیت سایبری، نشریه مشترک مابین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  و انجمن رمز ایران است که به زبان فارسی منتشر خواهد شد. این نشریه از کلیه پژوهشگران در زمینه‌های مرتبط با رمزنگاری، کدگذاری و امنیت  دعوت به‌ عمل می‌آید تا مقالات و نتایج آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به این مجله ارسال نمایند.